Voiceinvestor


Gå till innehållet

 

 


Rösten är en del av din personlighet. Utöver det verbala budskapet, ger rösten i samtal med kunden, en information om personen själv. Rösten kan vara det första intrycket av företaget. Som kommunikationsmedel är rösten ett kraftfullt medium, som kan vara avgörande för hur budskapet når fram. Röstläget, tonfallet och tal hastigheten är några av de faktorer som kan påverka samtalets utgång. Genom att öka din kunskap om rösten och hur god kommunikation fungerar kan du bli tydligare i umgänget med andra och öka kvaliteten i ditt arbete.


   
 

Det är möjligt at ta kontrollen över sin röst och utöva den medvetet för sitt eget och andras nytta och nöje. Med rösten kan du också påverka din hälsa. Kroppen består i merparten av vatten. Ljudvibrationer kan ledas av vätskor i kroppen. som gynnsamt kan påverka musklerna och kroppsdelarna. Ljudövningar, andningsövningar och att sjunga, kan ge ett bättre och mer positivt allmäntillstånd.

Oavsett hur du upplever din röst är det viktigt att vårda den som en del av din hälsa och personlighet.

Oavsett hur du upplever din röst, är det viktigt att vårda den, som en viktigt del av din personlighet.

Kurser

Anpassade kurser, seminarier som kan bestå av: röstövningar, rösten som medium i kommunikation, avspänning och andning, röstanalys, röstens läkande kraft, scenisk framställning, kroppsspråk och talrösten i telefon. Läs mer........

och utbildningar

Fördjupningskurser även i samarbete med konsulter från angränsande områden. Föredrag och seminarier, även individuella lektioner anpassade efter överens -kommelse. Kursledare: Maria Baczynski sångerska, röst och sånglärare med fil.kand i musikvetenskap, musikpsykologi och teater. Maria har de senaste 18 åren arbetat med röst, sång och presentations utveckling i grupp och individuellt, och medverkat i flera radio och TV produktioner


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn