Voiceinvestor


Gå till innehållet

Om rösten

 

 
 

Om du upptäcker att du inte känner dig bekväm i din röst när du talar, saknar luft eller upplever att du inte blir hörd, kan det bero på inre spänningar, fel andning, stress eller flera andra faktorer. Många betraktar sina röster som ej förendringsbara. Antagligen beror det på att vi inte kan höra hur vi själva låter. Vil du veta mer ?

När vi var små hade vi naturligare röstlägen, vi skrek och utforskade fritt våra röster. Under uppväxten kan våra röstorgan ha påverkats negativt av många yttre faktorer som t.ex: stress, hemförhållanden, uppfostran, psykiska påfrestningar. Röstuttrycket i vuxen ålder är resultatet av våra levnadsförhållanden under vår uppväkst. Vi är inte alltid medvetna om förändringar som skett på vägen. Övergången från puberteten till vuxen ålder är också en faktor som kan ha påverkat rösten. Kvinnorna vet oftast inte när de går i genom målbrottet,

 
 

Vi kan ibland också uppleva att vårt röstuttryck inte motsvarar vår självbild, vilket kan skapa en osäkerhetskänsla.
Å andra sidan kan vi uppleva en helhetskänsla och en ökad självsäkerhet när vår röst ger ett avspänt uttryck för vår personlighet.

De flesta betraktar rösten som något vi tar för givet och något vi inte kan förändra. Vår andning uppfattar vi ofta som självklar och något vi inte heller kan påverka. Många av oss lever med röst- diskomfort i en felaktig övertygelse att rösten är omöjlig att påverka.

 

Professionella talare och sångare tränar hela tiden, utvecklar sina röster och andningstekniker. Dessa tekniker är inte bara förbehållna de proffesionella. Systematiska övningar kan ge resultat redan efter några dagar. Större förändringar kräver längre tid och professionell hjälp.

 
 

För att bli en tydlig kommunikatör bör man bli varse sina egna styrkor och svagheter i sitt uttryck. Tydlig artikulation, nyanserat tal, bekvämt talläge och rätt språkbruk möjliggör bätre kommunikation. Talhastigheten, betoningar, pauser, och röststyrkan är andra viktiga faktorer för samtalets utgång. Genom en positiv attityd till oss själva får mottagaren ett positiv intryck av oss.


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn